fbpx

Otevíráme prohlídkové dny na svatební sezónu 2024! Rezervujte si termín soukromé prohlídky.
Kompletní informace o průběhu svateb u nás najdete ve svatebním katalogu.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro pronájem svatebního resortu „Resort Na Pasece“

I. Úvodní ustanovení

1. Základní informace

   1.1 Společnost pronajímatel: Resort Na Pasece s IČO 11797134, se sídlem na Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha, zastoupená jednatelem Vojtěchem Šolcem.

   1.2 Kontaktní údaje:

   – Adresa: Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha

   – E-mail: vojtech.solc@resortnapasece.cz

   1.3 Webové stránky: [www.resortnapasece.cz](https://www.resortnapasece.cz)

2. Předmět smlouvy

   2.1 Předmětem této smlouvy je pronájem svatebního resortu „Resort Na Pasece“ (dále jen „resort“) pro účely konání svateb a souvisejících akcí.

II. Nájemní podmínky

3. Doba pronájmu

   3.1 Doba pronájmu resortu bude upřesněna v individuální nabídce a potvrzena ve smlouvě.

   3.2 V případě potřeby prodloužení pronájmu je třeba se dohodnout písemně a včas.

4. Cena pronájmu

   4.1 Cena za pronájem resortu bude stanovena individuální nabídkou a potvrzena ve smlouvě.

   4.2 Platba ceny pronájmu je splatná před datem začátku pronájmu.

5. Záloha

   5.1 Pronajímatel si může vyžádat uhrazení zálohy jako záruky za případné škody. Záloha bude vrácena nájemci po skončení akce, pokud nebyly zjištěny žádné škody.

III. Závěrečná ustanovení

6. Práva a povinnosti stran

   6.1 Nájemce je povinen dodržovat pravidla resortu a pokyny pronajímatele.

   6.2 Pronajímatel zaručuje, že resort bude před začátkem pronájmu v dobrém stavu a odpovídajících hygienických standardů.

   6.3 Odpovědnost za škody způsobené během pronájmu nese nájemce.

7. Rozhodčí doložka

   7.1 Případné spory vyplývající ze smlouvy budou řešeny rozhodčím řízením podle pravidel Rozhodčím soudem a platnými zákony České republiky.

8. Obecné podmínky a provoz webových stránek

   8.1 Užívání webových stránek [www.resortnapasece.cz](https://www.resortnapasece.cz) podléhá následujícím obecným podmínkám.

   8.2 Webové stránky slouží k poskytování informací o nabídce, akcích a dalších službách resortu.

   8.3 Uživatelé jsou povinni respektovat autorská práva a ostatní práva týkající se obsahu webových stránek.

   8.4 Provozovatel webových stránek nemůže nést odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku užívání webových stránek nebo nedostupnosti služeb.

   8.5 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu webových stránek nebo způsobu jejich provozu.