fbpx

Otevíráme prohlídkové dny na svatební sezónu 2024! Rezervujte si termín soukromé prohlídky.
Kompletní informace o průběhu svateb u nás najdete ve svatebním katalogu.

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů a GDPR – Resort Na Pasece

I. Úvod

Vítejte na webových stránkách Resort Na Pasece (dále jen „webové stránky“). Tato politika ochrany osobních údajů popisuje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek.

1.1. Jsme společnost Resort Na Pasece s.r.o., IČO: 11797134 se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha.

1.2. Datum vzniku a zápisu: 31. srpen 2021, spisová značka: C 354662/MSPH Městský soud v Praze.

II. Zásady zpracovávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) („GDPR“)

III. Shromažďované informace

3.1. Osobní údaje

Pro účely zajištění rezervací a komunikace s vámi můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní údaje (e-mail, telefon)
  • Adresa pobytu

3.2. Technické údaje

Při používání webových stránek můžeme shromažďovat technické údaje, jako jsou IP adresy, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, čas přístupu a webovou adresu, odkud jste přišli.

IV. Účely zpracování osobních údajů

4.1. Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které
nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.

4.2. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souladu se zákony o ochraně osobních údajů České republiky a nařízením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp.
provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

4.3. Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 5 let od naší
poslední komunikace.

4.4. Účely zpracování mohou zahrnovat:

  • Zajištění rezervací a poskytování služeb resortu
  • Zasílání informací o nabídkách a akcích (pokud je poskytnut souhlas)

V. Sdílení osobních údajů

5.1. Osobní údaje nemáme v zásadě záměr sdílet s třetími stranami, s výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb nebo v souladu se zákony.

VI. Bezpečnost osobních údajů

6.1. Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů jsme zavedli odpovídající technická a organizační opatření.

VII. Cookies

7.1. Webové stránky mohou používat soubory cookies pro zlepšení uživatelského zážitku.

VIII. Práva subjektu údajů

8.1. Každý subjekt údajů má právo žádat o přístup k svým osobním údajům, opravu nebo smazání svých údajů. Pro vykonání těchto práv nás prosím kontaktujte na [kontaktní e-mail].

IX. Úpravy politiky ochrany osobních údajů

9.1. Tato politika ochrany osobních údajů může být aktualizována. Aktuální verzi naleznete na webových stránkách.

Tento dokument vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2023.